Texe Me Now : 1-323-607-6006

Algemene voorwaarden

OVERZICHT
Deze website wordt beheerd door Chris TDL. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Chris TDL. Chris TDL biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten beschikbaar van deze site aan u, de gebruiker, geconditioneerd op uw aanvaarding van alle voorwaarden, voorwaarden, beleid en mededelingen hier vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende algemene voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via hyperlink. Deze servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief gebruikers die zonder beperking browsers, leveranciers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze servicevoorwaarden zorgvuldig voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of een deel van de site te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle algemene voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of geen diensten gebruiken. Als deze servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze servicevoorwaarden.

Nieuwe functies of hulpprogramma's die aan het huidige archief worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de servicevoorwaarden. U de meest recente versie van de servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen in onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen vormt acceptatie van deze wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerce platform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN
Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerjarig bent in uw woonplaats of dat u meerjarig bent in uw woonplaats of provincie en u ons uw toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige afhankelijken toe te staan deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden en u mag bij het gebruik van de Service geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten).
U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden.
Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
Wij behouden ons het recht voor om om welke reden dan ook om welke reden dan ook de service aan iemand te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies via verschillende netwerken kan omvatten; en b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van het aansluiten van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens de overdracht via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waarmee de service wordt aangeboden, te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak inbegrepen en hebben geen invloed op deze Voorwaarden of hebben geen invloed op deze voorwaarden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEITVAN INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet accuraat, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is alleen voorzien in algemene informatie en mag niet worden ingeroepen of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van primaire, nauwkeurigere, meer volledige of meer tijdige informatiebronnen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te monitoren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN
Prijzen voor onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons op elk moment het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor u of aan derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn alleen onderhevig aan retourneren of ruilen volgens ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur van uw computermonitor nauwkeurig is.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht om de verkoop van onze producten of Diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van alle producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product te stoppen op elk gewenst moment. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.
We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen voldoet of dat eventuele fouten in de Service worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGEN EN REKENINGGEGEVENS
We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst op of onder hetzelfde klantenaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen in of een bestelling annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is gedaan. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar eigen zeggen door dealers, wederverkopers of distributeurs lijken te worden geplaatst.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens op te geven voor alle aankopen die in onze winkel zijn gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere gegevens, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer informatie raadpleegt u ons retourbeleid.

SECTIE 7 - OPTIONELE TOOLS
We kunnen u toegang bieden tot hulpprogramma's van derden waarover we geen controle of invoer hebben.
U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot tools "as is" en "as available" zonder enige garantie, vertegenwoordiging of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn niet aansprakelijk als gevolg van of verband houden met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u vertrouwd bent meth en keur de voorwaarden goed waaronder de betrokken externe aanbieder(s) tools verstrekt.
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we garanderen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden, of voor ander materiaal, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Controleer zorgvuldig het beleid en de praktijken van derden en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie uitvoert. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN DE GEBRUIKER, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN
Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld inzendingen voor wedstrijden) of zonder verzoek van ons stuurt, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, online, per e-mail, per post, of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), gaat u ermee akkoord dat we op elk moment, zonder beperking, bewerken, kopiëren, publiceren, vertalen, vertalen en anderszins gebruiken in een medium opmerkingen die u naar ons toe te sturen. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om opmerkingen in vertrouwen te handhaven; 2. schadevergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.
We kunnen, maar hebben geen verplichting om inhoud die we naar eigen goeddunken vaststellen, onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend te controleren, te bewerken of te verwijderen of schendt het intellectuele eigendom van een partij of deze servicevoorwaarden.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen enkel recht van derden schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten of computervirus of andere malware bevatten die op enigerlei wijze van invloed kan zijn op de werking van de Service of een gerelateerde website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden over de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en nemen geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen geplaatst door u of een derde partij.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Uw inzending van persoonlijke gegevens via de winkel valt onder ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN OMISSIES
Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die verband kunnen houden met productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden of omissies te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website te elk moment onjuist is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).
Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken,zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen specifieke update- of vernieuwingsdatum worden toegepast die is toegepast in de Service of op een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: a) voor onwettige doeleinden; b) anderen te verzoeken onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; d) inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; e) het lastigvallen, beledigen, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; f) het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie; g) het uploaden of verzenden van virussen of andere soorten kwaadaardige code die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt die van invloed zijn op de functionaliteit of werking van de Dienst of van een gerelateerde website, andere websites of internet; h) het verzamelen of bijhouden van de persoonlijke gegevens van anderen; i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spin, crawl, of schraap; j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k) de beveiligingsfuncties van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen voor het schenden van een van de verboden toepassingen.

SECTIE 13 - DISCLAIMER VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Wij garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U stemt ermee in dat we de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder u hiervan op de hoogte te stellen.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van of onvermogen om te gebruiken, de service op eigen risico is. De service en alle producten en diensten die u via de dienst worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) 'as is' en 'as available' voor uw gebruik geleverd, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval mag Chris TDL, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of daaruit voortvloeiende schade van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperking verloren winsten, verloren inkomsten, verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins zijn gebaseerd, gebruik van een van de diensten of producten die zijn aangeschaft met behulp van de dienst, of voor enige andere claim in verband met uw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of omissies in een inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de dienst of een inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs indien geadviseerd van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade in dergelijke staten of rechtsgebieden niet toestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximaal toegestane mate door de wet.

SECTIE 14 - INDEMNIFICATION
U gaat akkoord met een schadevergoeding, verdedigen en vasthouden onschadelijk Chris TDL en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, officieren, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, onschadelijk van elke claim of eis, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeien uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij opnemen door verwijzing, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SEVERABILITY
Indien wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, is deze bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte wordt geacht te zijn afgenomen van deze Servicevoorwaarden, heeft deze bepaling geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van andere resterende bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING
De verplichtingen en verplichtingen van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn opgelopen, overleven de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.
Deze servicevoorwaarden zijn van kracht, tenzij en totdat deze door u of ons zijn beëindigd. U deze servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wilt gebruiken of wanneer u onze site niet meer gebruikt.
Als u naar eigen zeggen niet of vermoedt dat u niet hebt voldaan aan een termijn of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kan u de toegang tot onze Diensten (of enig deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Het feit dat wij geen enkel recht of bepaling van deze servicevoorwaarden hebben uitgeoefend of gehandhaafd, vormt geen afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.
Deze servicevoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot De Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en overeenkomst tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, waarbij alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons worden vervangen (inclusief, maar niet beperkt tot, alle eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze dienstvoorwaarden mogen niet worden uitgelegd aan de redactie.

SECTION 18 - BESTUURSRECHT
Deze servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten aanbieden, worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Canada.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN SERVICEVOORWAARDEN
U de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.
We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen in onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden vormt acceptatie van deze wijzigingen.

SECTIE 20 - CONTACTGEGEVENS
Vragen over de Servicevoorwaarden dienen chris@ch-tdl.info aan ons te worden toegestuurd.